pomoc           kontrast strony  mały kontrastśredni kontrastduży kontrast           wielkość liter  mała czcionkaśrednia czcionkaduża czcionka

Strona główna / Program edukacyjny

Program edukacyjny

Celem programu jest zaprezentowanie wybranych aspektów sztuki polskiej i europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obecności zmysłów w twórczości plastycznej, na przykładzie dzieł z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz kopii pochodzących ze zbiorów innych instytucji. Program adresowany jest zarówno do środowiska osób niewidomych jak i publiczności ogólnej. W tym sensie dodatkową jego wartością jest integracja obu tych środowisk w celu przełamywania wzajemnych barier oraz zjawiska wykluczenia jakiemu podlegają niepełnosprawni.
Do udziału w programie zapraszamy publiczność w różnym wieku, od najmłodszych po osoby w wieku starszym.
Program edukacyjny składa się z propozycji adresowanych do różnych grup uczestników.

Grupy zorganizowane

Lekcje muzealne
Grupom zorganizowanym (maksymalnie do 25 osób) proponujemy do wyboru kilka przygotowanych specjalnie z okazji wystawy tematów lekcji muzealnych. Stopień złożoności omawianych w czasie lekcji zagadnień jest dostosowany do wieku i rodzaju niepełnosprawności uczniów.  Lekcje muzealne prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach otwarcia muzeum

Tematy lekcji:
Zmysły w sztuce
Lekcja poświęcona sposobom prezentowania w sztukach plastycznych na przestrzenie wieków w różnych dziedzinach twórczości. Wstępem do omówienia tego zagadnienia jest zwiedzenie wystawy. Następnie uczniowie uczestniczą w warsztacie plastycznym poświeconym własnemu sposobowi oddania takich zmysłów jak wzrok, dotyk, smak, słuch, węch.
 
Jak opisać dzieło sztuki? Zasady audiodeskrypcji
Lekcja poświęcona opisowi dzieła sztuki, przygotowanym z myślą o jego prezentacji  osobie niewidomej. Część teoretyczna poświęcona jest wprowadzeniu w podstawowe zagadnienia z zakresu audiodeskrypcji oraz prezentacji wybranych jej przykładów przygotowanych na potrzeby ekspozycji. Następnie w czasie warsztatu pisarskiego uczniowie wykonują fragment własnego opisu. Lekcja pozwala rozwijać wśród uczniów zmysł obserwacji oraz umiejętność syntetyzowania i prezentacji wrażeń wzrokowych związanych z kontaktem z dziełem sztuki wizualnej. Rozwija też zdolności empatyczne.  

Poznaję świat zmysłami
Lekcja zwracająca uwagę na rolę zmysłów takich jak wzrok, słuch, dotyk, smak, węch w poznawaniu świata przez człowieka. Punktem wyjścia jest wizyta na wystawie, na której prezentowane są charakterystyki wystawianych dzieł sztuki odwołujących się do innych niż wzrok zmysłów. Następnie uczniowie w części warsztatowej towarzyszącej ekspozycji eksperymentują prowadząc działania, które pozwalają zapoznać się z konkretnymi przedmiotami i zjawiskami za pomocą różnych zmysłów.

Niepełnosprawni w muzeach
Lekcja w formie wykładu połączonego z prezentacją multimedialną adresowana przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów studiów wyższych. Jej celem jest zwrócenie uwagi słuchaczom na zmiany jakie zachodzą w instytucjach kultury takich jak muzea w zakresie udostępniania ich zbiorów osobom niepełnosprawnym, w szczególności niewidomym.  Prezentowane są najciekawsze rozwiązania w tej dziedzinie na świecie i w Polsce oraz zarysowywany kontekst współczesnych przemian muzeów, który związany jest z tymi rozwiązaniami.

Widzowie indywidualni
Widzów indywidualnie zwiedzających wystawę zapraszamy do udziału w warsztatach, prelekcjach, wykładach, spotkaniach, które odbywają się z reguły w weekendy, od piątku do niedzieli. Proponujemy spotkania w piątki o godzinie 19.00, soboty o 11.15 i 16.00 w niedziele o 12.00. Informacje bieżące w aktualnościach.
Osobne zaproszenie kierujemy do studentów szkół wyższych na warsztaty z audiodeskrypcji– prowadzenie Barbara Szymańska i Tomasz Strzymiński.
Warsztaty odbywac się będą w dniach 25 – 27 października 2011 w godz. 9.00 – 15.00.
Udział w warsztatach bezpłatny!

Konkurs
Konkurs na „zmysłową” prezentację dzieła sztuki
W trakcie trwania wystawy organizujemy konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz  studentów szkół wyższych. 
Celem konkursu jest stworzenie pracy będącej opisem dzieła sztuki ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, odwołującego się do jednego z pięciu zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, węchu, zapachu. 
Opisy mogą mieć formę pracy pisemnej, nagrania dźwiękowego, pracy plastycznej, filmu, instalacji. 

Regulamin:
Wiek uczestników
Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i studentów w wieku od 5 do 26 lat z terenu całej Polski. Uczestnicy przygotowują prace w ramach lekcji muzealnych, lekcji szkolnych, na zajęciach w placówkach wychowawczych lub artystycznych, bądź indywidualnie.
Prace będą rozpatrywane w sześciu kategoriach wiekowych.
- przedszkola
- szkoły podstawowe, klasy I-III
- szkoły podstawowe, klasy IV-VI
- gimnazja
- szkoły ponadgimnazjalne
- szkoły wyższe

Warunkiem udziału w konkursie jest:
- poznanie zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu
- wykonanie jednej lub kilku prac plastycznych, zainspirowanych dziełami z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu, nawiązujących do jednego z pięciu zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, węchu, smaku.

Uczestnik konkursu powinien zatem dokonać wyboru eksponatu muzealnego, pod kontem odwołania, do któregoś ze zmysłów i stworzyć jego opis w dowolnie preferowanej przez niego formie (pisemnej, plastycznej, dźwiękowej itp.), który będzie najlepiej charakteryzował ten eksponat i zmysł.

Technika wykonanej pracy jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w Muzeum Narodowym w Poznaniu i odwoływać się do jego celu.

Termin
Konkurs trwa od 16 października do 25 listopada 2011. Prace powinny być nadesłane na adres Działu Edukacji Muzealnej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Termin ich nadsyłania mija 25 listopada 2011. Prosimy o czytelne opisanie prac i podanie danych do kontaktu: imię i nazwisko, szkoła/placówka, adres zamieszkania lub adres szkoły/placówki, nr telefonu, e-mail).
Oceny prac dokona jury. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej 5 zmysłów. Audiodeskrypcja. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Działu Edukacji Muzealnej Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Adres
Dział Edukacji Muzealnej
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 9
61-745 Poznań

Konferencja dla nauczycieli
W czwartek w dniu 18 listopada zapraszamy dyrektorów szkół i nauczycieli na konferencję na temat dostępu do edukacji i kultury uczniów z dysfunkcją wzroku. Konferencja odbędzie się w gmachu muzeum w godzinach 11.00 – 15.00. Liczba miejsc ograniczona.