pomoc           kontrast strony  mały kontrastśredni kontrastduży kontrast           wielkość liter  mała czcionkaśrednia czcionkaduża czcionka

Strona główna / Niewidomi w kulturze

Niewidomi w kulturze

W muzeach na świecie, a ostatnio także w Polsce, coraz częściej dostrzega się potrzebę udostępniania sztuki osobom niewidomym i niedowidzącym. Poniżej przedstawiamy wybór kilku użytecznych adresów internetowych, które pozwolą zorientować się w zmianach jakie ostatnio zachodzą w tym obszarze.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
http://muzeum.stalowawola.pl/niepelnosprawni/index.php

Muzeum realizuje program Dostępne Muzeum. W jego ramach powstała rzeźbiarska Galeria przez Dotyk, pakiet edukacyjny, przewodnik dla muzealników, cykl warsztatów i lekcji muzealnych. Muzeum organizuje także szkolenia dla muzealników w zakresie obsługi gości niepełnosprawnych.

Muzeum Śląskie w Katowicach
http://www.muzeumslaskie.pl/wystawy-wystawy-stale-sztuka-przez-dotyk-sciezka-zwiedzania-galerii-malarstwa-polskiego.php

Muzeum oferuje  ścieżkę zwiedzania Galerii Malarstwa Polskiego dla osób z deficytami wzroku. Ponadto w ofercie edukacyjnej muzeum znajdują się zajęcia dla dzieci niewidomych i słabo widzących pt. Czym jest obraz.

Dialog Museum we Frankfurcie nad Menem
http://dialogmuseum.de/ – strona w języku niemieckim

Muzeum adresowane jest przede wszystkim do osób widzących. Pomyślane jest jako przestrzeń nowego doświadczenia, poza zmysłem wzroku. Na wystawach nie można bowiem niczego zobaczyć, wszystko zatopione jest w ciemnościach, a po ekspozycjach oprowadzają niewidomi przewodnicy. Odwiedzający muzeum mogą liczyć tylko na przewodnika i inne zmysły, takie jak słuch, dotyk, zapach i smak, angażowane w czasie zwiedzania. Oprócz wystawy w muzeum znajduje się „kasyno” oraz restauracja, które także pogrążone są w ciemnościach.

Museo Tiflológico w Madrycie 
http://museo.once.es – strona w języku hiszpańskim

Strona muzeum dedykowanego osobom niewidomym i niedowidzącym. Ekspozycje pozwalają dotknąć i poczuć eksponaty a nagrania dźwiękowe w językach hiszpańskim i angielskim informują zwiedzających jak układać na nich ręce. Ponadto do dyspozycji są miniaturowe repliki popularnych obiektów architektonicznych na świecie, a także galeria prezentująca prace tworzone przez niewidomych artystów.

Metropolitan Museum of Manila
http://www.metmuseum.ph/index.html  - strona w języku angielskim

Muzeum prowadzi program zatytułowany „Dotknij Wizji Artysty”. W jego ramach na galeriach eksponowane są dzieła sztuki, które można dotykać, a te, których nie można dotknąć, wyposażono w ich dotykowe repliki. Wystawom towarzyszą ponadto podpisy w języku Brailla oraz audiodeskrypcja prezentowanych dzieł sztuki. W ramach programu prowadzone są warsztaty dla muzealników i edukatorów. Ciekawostką jest, że program ma znaczenie wykraczające poza muzealne mury. Towarzyszą mu specjalne dotykowe książki, które używane są przez uczniów z dysfunkcją wzroku na terenie Filipin. Szacuje się, że dzięki temu, w wzięło w nim udział 3,7 miliona niewidomych lub słabo widzących Filipińczyków.

The Iziko South African National Museum w Cape Town
http://www.iziko.org.za - strona w języku angielskim

Muzea tworzące kompleks Iziko realizują programy dla niewidomych od 1977 roku. Są one prowadzone przez emerytowanych edukatorów i terapeutów. Koncentrują się na odkrywaniu znaczeń sztuki, artystycznych inspiracji i działań poprzez różnorodne metody aktywizujące zmysły, dyskusje, warsztaty, podczas których uczestnicy badają materiały i techniki artystyczne oraz rozwijają własną kreatywność. Programy adresowane są do różnych ze względu na wiek, rasę i kondycję ekonomiczną grup odbiorców.

Art Beyond Sight
http://www.artbeyondsight.org – strona w języku angielskim

Strona internetowa organizacji pozarządowej, mającej swoją siedzibę w Nowym Jorku. Od ponad dekady organizacja koordynuje międzynarodową siec ponad 250 muzeów, które działają na rzecz udostępniania swoich kolekcji osobą niepełnosprawnym. Misją organizacji jest uczynienie sztuki, historii sztuki i kultury wizualnej dostępniej dla osób niewidomych i niedowidzących. Celem umożliwienie faktycznego korzystania z edukacji artystycznej, zwiedzaniu muzeów i aktywności artystycznej osobom z dysfunkcją wzroku, aby miały równy dostęp do światowej kultury wizualnej, doświadczając tego w jaki sposób sztuka może wzbogacać życie ludzkie. Strona stanowi źródło materiałów dla osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę na temat edukacji osób z dysfunkcją wzroku.

Museums & Galleries Disability Association
http://www.magda.org.uk – strona w języku angielskim

Strona internetowa informująca o dostępności dla osób niepełnosprawnych muzeów angielskich. Informuje udogodnieniach jakie są oferują konkretne muzea, prawach zwiedzających, rekomenduje muzea, które warto zwiedzić, ze względu na specjalne potrzeby publiczności.