pomoc           kontrast strony  mały kontrastśredni kontrastduży kontrast           wielkość liter  mała czcionkaśrednia czcionkaduża czcionka

Strona główna / Autorzy

Autorzy


Paweł Gogołek
Producent

Zdjęcie Pana Pawła Gogołka

Kulturoznawca, manager projektów kulturalnych w kraju i za granicą. Przez pięć lat, jako najmłodszy dyrektor w kraju, kierował samorządową instytucją kultury. Specjalizuje się w zakresie zarządzania projektami kulturalnymi oraz zdobywania środków zewnętrznych na działania związane z upowszechnianiem kultury, edukacją kulturalną i badaniami kultury. Współrealizował badania dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008). Jest współautorem raportu "Instytucje upowszechniania kultury w XXI wieku. Przeżytek czy nowa jakość?" (twórca koncepcji zmian w zarządzaniu ośrodkami kultury: modele i mechanizmy). Był członkiem komitetu organizacyjnego Konferencji "Instytucje kultury w czasach kryzysu" (Poznań, 20 - 21 maja 2009) Prowadzi szkolenia w dziedzinie zarządzania kulturą dla samorządowców i kadry kierowniczej ośrodków kultury oraz od 2010 dla studentów Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
W 2011 roku realizuje szereg wydarzeń kulturalnych towarzyszących Prezydencji Polski w Unii Europejskiej, m.in. w Tokio, Pekinie, Brukseli, Berlinie, Mińsku, Kijowie oraz Moskwie.

 

Ewa Drążkowska
Koordynator projektu

Zdjęcie Pani Ewy Drążkowskiej

Urodzona w 1981 roku, w Poznaniu. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Poznaniu. Zajmuje się pracą z młodzieżą oraz rewitalizacją muzycznej kultury Kaszub, a także edukacją kulturalną. Interesuje się alternatywnymi sposobami prezentowania sztuki, edukowaniem w tym zakresie oraz przełamywaniem barier związanych z dostępnością kultury.

 

 Weronika Babczyszyn
Koordynator projektu
 

Zdjęcie Pani Weroniki Babczyszyn

ur. 21 września 1981 r. w Poznaniu, absolwentka szkoły muzycznej I i II stopnia ukończonej maturą muzyczną w klasie oboju.  W latach 2000 – 2005 studiowała Historię Sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obroniła tytuł Magistra. Po ukończeniu studiów wyższych uzyskała dyplom Menadżera Kultury w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Jest także absolwentką studiów podyplomowych z zakresu Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy z Unii Europejskiej, które ukończyła w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
Swoją pracę zawodową rozpoczęła w Impresariacie Teatru Nowego w Poznaniu, gdzie odbyła półroczny staż. Przez kilka lat wiązana była później z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, gdzie pełniła funkcję koordynatora Akademii III Wieku oraz Uniwersytetu dla Dzieci w Poznaniu.
Od 2009 roku prowadzi własną działalność gospodarczą, współpracując przy organizacji eventów, koncertów i innych wydarzeniach artystycznych.  Od wielu lat udziela się również na rzecz Stowarzyszenia Edukacyjnego MCA, w tym przy pozyskiwaniu i rozliczaniu różnorodnych dotacji na realizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

 

Marcin Szeląg
koordynator projektuDoktor, kierownik Działu Edukacji Muzealnej Muzeum Narodowego w Poznaniu, adiunkt w Zakładzie Malarstwa i Teorii Sztuki na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się współczesną problematyką muzealną i teorią edukacji muzealnej. Współredaktor książki „Edukacja muzealna. Antologia tłumaczeń”, autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny muzealnictwa, edukacji muzealnej, kolekcjonerstwa sztuki współczesnej i historii sztuki. Współredaktor „Portalu Edukacji Muzealnej” (www.edukacjamuzealna.pl) oraz jeden z założycieli Forum Edukatorów Muzealnych, z którym realizuje ogólnopolski projekt badawczy na temat edukacji muzealnej w Polsce. Laureat m.in.: stypendium „Zostańcie z nami” Tygodnika „Polityka”, stypendium Ministra Kultury w dziedzinie ochrony dóbr kultury, nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. Sz. Dettloffa. Obecnie uczestniczy w pilotażowym programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „Akademia Zarządzania Muzeum.”